Kompozytowe izolatory osłonowe

Printer Friendly, PDF & Email
  • Verbundstoff-Schirmisolatoren
  • Verbundstoff-Schirmisolatoren

Kompozytowe izolatory osłonowe mają zastosowanie w urządzeniach elektrycznych zewnętrznych
lub wewnętrznych prądu przemiennego o znamionowym napięciu od 1 kV do 800 kV i częstotliwości do 100 Hz lub w urządzeniach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1,5 kV.  Zazwyczaj spełniają rolę obudów (osłon) dla przekładników prądowych i transformatorów mocy, wyłączników, przepustów
i ograniczników przepięć bądź innych urządzeń elektrycznych.

Bardzo dobre własności mechaniczne, elastyczność, stosunkowo mała masa w porównaniu z osłonami ceramicznymi oraz doskonałe parametry elektryczne preferują kompozytowe izolatory osłonowe
do stosowania w warunkach napowietrznych (I – IV strefa zabrudzeniowa), w tym szczególnie na obszarach o zagrożeniach sejsmicznych.

Dodatkowo kompozytowe izolatory rurowe wyróżnia:

  • duża odporność na starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV,
  • bardzo dobra hydrofobowość i odporność chemiczna zastosowanych elastomerów silikonowych.

Kompozytowe izolatory osłonowe (osłony izolacyjne) zbudowane są z rury szkło-epoksydowej, metalowych okuć mocowanych na końcach rury i osłony izolacyjnej z kauczuku silikonowego. Rura wykonana jest
z włókna szklanego typu ECR nasyconego kompozycją epoksydową. Stanowi ona rdzeń nośny izolatora
i służy do przeniesienia obciążeń mechanicznych (w głównej mierze zginających oraz ciśnienia, czasami także obciążeń skręcających). Metalowe okucia  mocowane są na końcach rury za pomocą kleju epoksydowego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Osłona silikonowa formowana jest metodą wtrysku ciekłego elastomeru silikonowego typu LSR, która chroni rdzeń przed wpływami otoczenia
i jednocześnie, poprzez odpowiednie ukształtowanie kloszy, decyduje o własnościach elektrycznych izolatora.

Dane techniczne

 

Typoszereg

Średnica wew. osłony

mm

Wysokość osłony *

mm

Maksymalne obciążenie mechaniczne MML

kNm

Znamionowe obciążenie mechaniczne SML kNm

min.

max

I

80

780

2580

2,7

6,7

II

120

910

2360

5,4

13,5

III

130

890

4340

5,4

13,5

IV

160

540

4340

8,4

21,0

V

198/200

929

4329

11,2

28,0

VI

228

740

4340

15,0

37,5

VII

250

474

4324

16,8

42,0

VII

328

1040

2690

60,0

150,0

IX

340

890

4290

25,0

62,5

* - wykonania pośrednie co 50 mm.

 

Osłony wykonywane są z kauczuku w kolorze jasnoszarym (RAL 7000).

Kompozytowe izolatory osłonowe spełniają wymagania normy PN-EN 61462.