Kompozytowe izolatory osłonowe

Printer Friendly, PDF & Email
  • Verbundstoff-Schirmisolatoren
  • Verbundstoff-Schirmisolatoren

Kompozytowe izolatory osłonowe mają zastosowanie w urządzeniach elektrycznych zewnętrznych
lub wewnętrznych prądu przemiennego o znamionowym napięciu od 1 kV do 800 kV i częstotliwości do 100 Hz lub w urządzeniach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1,5 kV.  Zazwyczaj spełniają rolę obudów (osłon) dla przekładników prądowych i transformatorów mocy, wyłączników, przepustów
i ograniczników przepięć bądź innych urządzeń elektrycznych.

Bardzo dobre własności mechaniczne, elastyczność, stosunkowo mała masa w porównaniu z osłonami ceramicznymi oraz doskonałe parametry elektryczne preferują kompozytowe izolatory osłonowe
do stosowania w warunkach napowietrznych (I – IV strefa zabrudzeniowa), w tym szczególnie na obszarach o zagrożeniach sejsmicznych.

Dodatkowo kompozytowe izolatory rurowe wyróżnia:

  • duża odporność na starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV,
  • bardzo dobra hydrofobowość i odporność chemiczna zastosowanych elastomerów silikonowych.

Kompozytowe izolatory osłonowe (osłony izolacyjne) zbudowane są z rury szkło-epoksydowej, metalowych okuć mocowanych na końcach rury i osłony izolacyjnej z kauczuku silikonowego. Rura wykonana jest
z włókna szklanego typu ECR nasyconego kompozycją epoksydową. Stanowi ona rdzeń nośny izolatora
i służy do przeniesienia obciążeń mechanicznych (w głównej mierze zginających oraz ciśnienia, czasami także obciążeń skręcających). Metalowe okucia  mocowane są na końcach rury za pomocą kleju epoksydowego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Osłona silikonowa formowana jest metodą wtrysku ciekłego elastomeru silikonowego typu LSR, która chroni rdzeń przed wpływami otoczenia
i jednocześnie, poprzez odpowiednie ukształtowanie kloszy, decyduje o własnościach elektrycznych izolatora.

Dane techniczne

 

Typoszereg Średnica wew. osłony
mm
Wysokość osłony
mm
Droga upływu
mm
  min. max min. max.
1. 80 780 4330 628 4178
2. 98 450 4290 1380 19892
3. 120/122 910 4310 6000 14820
4. 120/122 510 4310 1080 22310
5. 130 780 4680 2250 16763
6. 153,7/160 540 4640 935 16146
7. 153,7/160 640 4640 1356 17186
8. 198/200/202 1022 4312 3088 15478
9. 220/228 694 4344 1905 17600
10. 248/250 474 4324 752 15036
11. 248/250 874 4324 2442 16111
12. 328 1040 4790 2063 16088
13. 328 990 4790 2145 17204
14. 340 1040 4340 2063 14385
15. 350 830 4330 2145 15795

 

Kompozytowe izolatory osłonowe spełniają wymagania normy PN-EN 61462.