Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny

ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Międzylesie,
Polska

 

Adresy mailowe:

bok@iel.lukasiewicz.gov.pl (sprzedaż)
biuro@izolatory.pl (sekretariat Dyrektora)

 

Telefony:

+48 748 126 395 (ogólny)
+48 746 447 127 (sprzedaż zagraniczna)
+48 746 447 116 (sprzedaż krajowa)