Zamówienia publiczne

2020

15 Januar 2021

Dostawa okuć aluminiowych.


Ustawowe
25 November 2020

Świadczenie usług transportu drogowego.


Ustawowe
23 November 2020

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.


Ustawowe
28 Oktober 2020

Dostawa dwuskładnikowego kauczuku silikonowego.


Ustawowe
27 Oktober 2020

Dostawa jedwabiu szklanego.


Ustawowe