Dotacja dla Instytutu Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu.

16 października 2018 roku szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował w Międzylesiu o przekazaniu dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 1.710.000 zł. na rzecz Instytutu Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu.

W maju 2018 roku IEL ZDIII odwiedził Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki. Premier zauważył jak innowacyjną technologię produkcji izolatorów posiada Instytut w Międzylesiu, którą można rozszerzać dzięki wsparciu finansowym Rządu polskiego. W związku z tym zakład poczynił starania w celu pozyskania dotacji na zwiększenie potencjału badawczego.

Otrzymana dotacja celowa dotyczy wytworzenia i rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą na rok 2018. Celem wspomnianej dotacji jest wyposażenie IEL ZDIII w laboratorium wysokich napięć w celu prowadzenia badań i pomiarów wyładowań niezupełnych na wytwarzanych wyrobach i tworzonych nowych prototypach oraz opracowanie dwóch nowych technologii wytwarzania:

  1. wielkogabarytowych rur szkło-epoksydowych oraz
  2. ograniczników przepięć średnio- i wysokonapięciowych

W uroczystym przekazaniu dotacji Instytut reprezentowany był przez dyrektora Przemysława Czesnołowicza oraz pełnomocnika dyrektora Łukasza Czecha.

W celu pozyskania dotacji Instytut współpracował z doradcą szefa Kancelarii Premiera Panem Grzegorzem Macko.
Więcej informacji:

https://wroclaw.tvp.pl/39494491/miedzylesie-najnowszej-generacji-aparatura-trafi-do-instytutu-elektrotechniki